jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Návrh systému pro testování valivých ložisek s proměnnými parametry mazání
Autor: Škoviera Jozef, Bc.
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2017-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Predložená diplomová práca sa zaoberá návrhom systému pre testovanie valivých ložísk, ktorý umožňuje zmeny parametrov mazania (napr. zmena domazávacieho intervalu). V práci sa čitateľ najskôr oboznámi z významom mazania valivých ložísk, z možnosťami prívodu maziva do ložiska (konkrétne zamerané na prívod plastického maziva) a možnosťami riadenia dávkovania. Následne je v práci popísaný súčasný stav experimentálnych staníc pre testovanie valivých ložísk, ktorými disponuje Ústav konstruování. V závere prehľadu súčasného stavu poznania je taktiež spomenutá možnosť urýchlenia únavových testov. V ďalšej časti práce autor popisuje vlastné riešenie. Výsledkom sú konštrukčné úpravy experimentálnej stanice (pre možnosť domazávania plastickým mazivom), vytvorenie platformy pre riadenie mazania a vytvorenie základného programu. Súčasťou práce sú taktiež overovacie experimenty a výkresová dokumentácia.
Přílohy: Skoviera.pdf