jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Laboratorní simulátor pro studium radiálních kluzných ložisek
Autor: Vincenc Jan, Bc.
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2017-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem simulátoru radiálních kluzných ložisek s přípravou pro implementaci transparentního ložiska ze safírového monokrystalu, skrze které je možné pozorovat kontaktní oblast čepu a ložiska. Nejprve je v úvodu práce uvedeno několik zařízení používaných k testování a výzkumu kluzných ložisek. Následuje vlastní řešení práce, kde jsou uvedeny koncepční varianty a definovány důležité parametry simulátoru. V poslední části je detailně rozebrán vlastní návrh simulátoru, a nakonec jsou uvedeny jeho omezení a doporučení pro další vývoj. Výsledkem práce je konstrukční návrh a kompletní výkresová dokumentace simulátoru kluzných ložisek, kterým bude po implementaci safírového ložiska možné pozorovat kontaktní oblast pomocí optických metod.
Přílohy: Vincenc_Jan_145771.pdf