jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design přenosného veterinárního rentgenového přístroje
Autor: Kalenský Ondřej, Bc.
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2017-06-01
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá designem produktové řady přenosného veterinárního rentgenového přístroje. Práce zkoumá možnosti využití parametrizace při návrhu produktů, které tvoří tzv. produktovou rodinu. Podstata práce spočívá v návrhu parametrizačního skriptu, jenž umožňuje generování velikostních variant přenosného veterinárního přístroje na základě rozměrů a poloze vnitřních komponent. Kryt přístroje je definován algoritmy ze vstupních parametrů. Jednotlivé aspekty návrhu je možné měnit (průběhy křivek, rozměry dílčích částí, proporční vztahy mezi jednotlivými částmi). Výstupem z parametrizačního skriptu jsou tři velikostní varianty produktu.
Přílohy: Kalensky_eDP.pdf