jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Jednokolový přívěs pro ověření matematického modelu
Autor: Barnáš, Michal
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2006-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením jednokolového přívěsného vozíku, který reprezentuje fyzický model čtvrtinového modelu automobilu. První část je věnována popisu čtvrtinového modelu automobilu a demonstraci našeho matematického modelu vytvořeného v prostředí Mathcad 12. Druhá část se zabývá rozborem předchozího řešení a popisem jeho nedostatků. A ve třetí části je vlastní konstrukce vozíku a jeho 3D model v systému Autodesk Inventor 9 Profesional.
Soubor: barnas2006.pdf