jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design uzavřeného jednostopého vozidla
Autor: Chrstoš, Jan
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2006-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se primárně zabývá otázkou designu karosérie jednostopého uzavřeného vozidla - dálníku. V práci jsou zohledněny i zásadní technické a ergonomické faktory, které přímo ovlivňují jak tvar karosérie tak i celkovou koncepci vozidla. Práce není zamýšlena jako reálný projekt pro sériovou produkci konkrétního výrobce, ale svým pojetím se blíží spíše k experimentu a designérské vizi daného tématu. Vlastní zpráva je pak rozdělena na tři přibližně stejně obsáhlé časti, ve kterých jsou stručně popsány konstrukční a technické prvky, základní ergonomické vlastnosti a samozřejmě také design navrženého kabinového motocyklu nesoucího název Scarface.
Soubor: chrstos2006.pdf