jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Deformačně-napjatostní analýza šroubu
Autor: Martinec, Robin
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2006-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Předmětem diplomové práce je pevnostní výpočet šroubu svorníku parogenerátoru VVER 440 z hlediska mezního stavu pružnosti. Důraz je kladen na deformačně-napjatostní analýzu zadaného šroubového spoje pomocí metody konečných prvků (MKP) v CAE systému ANSYS včetně problematiky kontaktních úloh. K výpočtu namáhání šroubů bude také použito analytické řešení. Výsledky z analytického řešení a numerického řešení budou vzájemně srovnány. Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení využitelnosti těchto dvou přístupů při řešení zadaného problému.
Soubor: martinec2006.pdf