jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Jednotný vizuální styl Dopravního podniku města Ostravy
Autor: Slezák, Jiří
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2006-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce je v základním rozboru členěna na dvě části. První, teoretická část, se zabývá úvodem do problematiky grafického designu a nastiňuje základní prvky jednotného vizuálního stylu, jako jsou podniková značka, podnikový logotyp, písmo, barvy apod. Na tento rozbor věci navazuje aplikační část diplomové práce, která detailně popisuje řešené prvky grafiky. V aplikační části je postupně rozebrána barevnost, písmo, podniková značka, logotyp a jejich následné použití na samotných prvcích vizuálního stylu jako je např. jízdenka, jízdní řád, dopisní papír, vozy MHD atd. V těchto samostatných kapitolách jsou rozvedeny záměry, důvody řešení věci apod. V závěru diplomové práce jsou nastíněny další možnosti spolupráce s Dopravním podnikem Ostrava a.s., pokud by tento projevil výrazný zájem o mé vyjádření corporate identity podniku.
Soubor: slezak2006.pdf