jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design traktoru Zetor
Autor: Stuhl, Rostislav
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2006-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt, jehož námětem byl design zemědělského traktoru. Čerpá také z předcházející seminární práce, kterou tvořila rozsáhlá historická, technická a designérská analýza tématu. Zabývá se řešením designu zemědělského traktoru s ohledem na určitou nadčasovost při respektování funkčních, technických i technologických zákonitostí. Součástí řešení je uspořádání pohonné, převodové, pojezdové a pracovní soustavy. Hlavní náplň diplomové práce tvoří zpracování celkové tvarové kompozice, dělení hmot a ploch a určení barevnosti. Provedení a uspořádání světel, zpětných zrcátek, prostupů chlazení, přídavného závaží apod. Velký důraz je také kladen na ergonomické řešení pracoviště traktoristy.
Soubor: stuhl2006.pdf