jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Tlumič odpružení jako prvek ovlivňující jízdní vlastnosti vozidel
Autor: Ing. František Pražák, Ph.D.
Typ: Dizertační práce
Rok vydání: 2006-10-07
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Práce je zaměřena na problematiku chování závěsu kola automobilu při zhoršeném technickém stavu tlumiče odpružení. Dalším zájmem této práce je monitorování zavěšení kola při rozdílném nastavení podvozku automobilu. K řešení těchto úloh bylo použito matematického modelování. Pro analýzu chování nápravy je vhodnou modelovou situací čtvrtinový model automobilu. Vlastnosti závěsu jsou zhodnoceny na matematických modelech soudobých testerech určených pro bezemontážní diagnostiku tlumičů odpružení – impulsní dokmitový test, resonanční adhezní a rezonanční amplitudový test. Z výsledků modelování je možné porovnat jednotlivé testery a získat závěr o vhodnosti jejich použití. Tato práce zároveň prezentuje novou metodiku hodnocení tlumičů – přejezdový test. Výhodnost tohoto nového testu rozšiřuje nabýdku servisní techniky o testování tlumičů pro motocykly a nákladní automobily. Práce se dále zabývá ověřením výsledků získaných modelováním pomocí reálných testů na testerech určených pro bezemontážní diagnostiku tlumičů. K těmto účelům byl navržen a vyroben Experimentální vozík jenž je fyzickým modelem čtvrtinového modelu automobilu. Díky úspěchům i neúspěchům při zkouškách s tímto experimentálním vozidlem se získali cenné informace o chování závěsu kola, měření a zpracování dat, které jsou zde rovněž prezentovány.
Soubor: Disertační práce
Přílohy: Prezentace DP