jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry – tribologicko – hydraulické aspekty
Autor: Ing. Antonín Dvořák, Ph.D.
Typ: Dizertační práce
Rok vydání: 2007-07-03
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Disertační práce popisuje problematiku návrhu větvených centrálních mazacích systémů danou specifickými požadavky na jejich provoz pro příslušná mazaná zařízení, ale také se věnuje používaným mazivům, včetně jejich reologických vlastností, které začleňuje do matematické simulace zkoumaného centrálního mazacího obvodu. Disertační práce pomocí rešerše charakterizuje a hodnotí základní druhy centrálních mazacích systémů – jejich výhody, nevýhody a použití v praxi. Tímto mezioborovým přístupem se snaží komplexně popsat problémy spojené s navrhováním centrálních mazacích systémů. Celá disertační práce je vypracována na základě reálných měření a poznatků z praxe, na kterou byl kladen největší důraz. Některá z měření byla prováděna na reálných centrálních mazacích systémech, ale jako vzorový příklad byl pro rychlejší operativnost vzat zkušební centrální mazací systém s progresivním rozdělovačem (Tribologická laboratoř EÚ Odboru fluidního inženýrství V. Kaplana, FSI), na kterém byla prováděna měření a ověřování jeho matematického modelu mazacího systému v programu Dynast.
Soubor: Dizertační práce
Přílohy: Přílohy
Prezentace