jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Jednotný vizuální styl v oblasti průmyslového designu
Autor: Ing. Jaroslav Nachtigall, Ph.D.
Typ: Dizertační práce
Rok vydání: 2006-10-07
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Práce „Jednotný vizuální styl v oblasti průmyslového designu“ spadá do oblasti návrhového a výrobního procesu v průmyslovém designu. Konkrétně se pak jedná o problematiku respektování stanovených požadavků na jednotnost v sérii výrobků. Současný stav ukazuje několik různých kombinací jednotného vizuálního stylu. Ať již se jedná o využití v oblasti grafického, průmyslového nebo architektonického designu, vždy pro ně platí podobná základní pravidla. Na tomto podkladě je v práci vytvořeno strukturální rozdělení podle druhu použití na specifické oblasti, objektového nebo subjektového přístupu. Dále je zde předložena obecná metodika pro rozbor a postup užití jednotného vizuálního stylu na nový výrobek. Tyto metodiky je třeba chápat jako stanovení obecných návrhových řešení, které ponechávají dostatečně volný prostor pro variabilitu použití v konkrétních případech. Sestavené metodiky vychází z výsledků řešení dvou dílčích úkolů se zaměřením na oblast průmyslového designu. Prvním z nich je problematika rozboru a zhodnocení jednotného vizuálního stylu s ohledem na určení důležitosti jednotlivých základních prvků, které mohou tvořit jednotný vizuální styl. Jsou jimi tvar, barva a materiál (zahrnující také povrchovou úpravu). Práce předkládá začlenění těchto prvků v rámci systému tvar – barva – materiál. Druhým záměrem této práce bylo vytvoření univerzálního postupu se začleněním aplikace jednotného vizuálního stylu na výrobek během jeho návrhovém procesu. Výsledkem jsou základní body, platné pro oblast průmyslového designu, které by bylo vhodné při návrhu nového produktu neopomíjet, aby byly splněny výstupní požadavky na výslednou jednotnost. Hlavní oblastí využití této disertační práce je obor průmyslový design. Výsledkem jsou univerzální postupy umožňující řešení jakéhokoliv projektu, usnadňující orientaci v dané problematice.
Soubor: Disertační práce
Přílohy: Prezentace SDZ