jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Korozní a napěťová degradace svaru
Autor: Sedlář Martin
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2007-10-29
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Práce se zabývá porovnáním napěťové únosnosti třech typů svarových spojů, přičemž se u těchto dále zohledňuje doba expozice v korozní atmosféře. Zkoumaným materiálem byla dnes hojně užívaná nestabilizovaná korozivzdorná ocel ISO 683/10 - 86 (ČSN 41 7240). Byly zvoleny tři typy svarových spojů, svarový spoj tupým svarem, přeplátovaným a bodovým. Výzkum je zaměřen na odolnost svarových spojů vůči jednoosému namáhání s ohledem na dobu expozice svarového spoje v korozní atmosféře. Výsledky tahových zkoušek a metalografických výbrusů tvoří ucelený pohled na časově-korozní degradaci svarů austenitických nestabilizovaných ocelí.
Soubor: Diplomová práce v PDF
Přílohy: Zadání diplomové práce