jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Numerická simulace elastohydrodynamicky mazaného kruhového kontaktu nehladkých povrchů.
Autor: Ing. Libor Urbanec, Ph.D.
Typ: Dizertační práce
Rok vydání: 2008-04-09
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Disertační práce se zabývá numerickou simulací parametrů elastohydrodynamicky mazaného kruhového kontaktu nehladkých povrchů. Byl vytvořen vícevrstvý numerický algoritmus pro výpočtovou simulaci parametrů mazací vrstvy v elastohydrodynamicky mazaném kruhovém kontaktu při průchodu povrchového vtisku uměle vytvořeného na jednom z kontaktních povrchů. Parametry elastohydrodynamické mazací vrstvy, kterými jsou kromě rozměrů vrstvy maziva také průběh a velikost tlaku ve vrstvě maziva, jsou simulovány při různých rychlostech pohybu kontaktních povrchů s uvažováním poměru valení / prokluzu. Výsledky numerických simulací parametrů elastohydrodynamické mazací vrstvy jsou prezentovány jak pro případ ideálně hladkých povrchů, tak i povrchů s vtiskem. Ve všech případech je numerické řešení porovnáno s výsledky experimentů provedených kolorimetrickou interferometrií. Výsledky výpočtových simulací byly verifikovány porovnáním s naměřenými hodnotami. Výsledky numerických simulací v případě hladkých povrchů ukazují, že minimální tloušťka mazací vrstvy určená obecně platnými aproximačními vztahy je nadhodnocená. Přítomnost prokluzu při průchodu povrchového vtisku kontaktní oblastí má za následek vznik oblasti výrazné elastické deformace doprovázené maximem kontaktního tlaku na úrovni až 2,2 násobku Hertzova tlaku pro daný kontakt.
Přílohy: Disertační práce
Prezentace DP