jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Michal Žváček
Autor: Automatizace návrhu jednoduchých vstřikovacích forem pro nástrojárny
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2008-05-21
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá automatizací návrhu jednoduchých vstřikovacích forem na plasty. Práce se soustředí na proces konstrukce s cílem jej zefektivnit a zautomatizovat pomocí 3D parametrické šablony formy. Ta slouží pro rychlý návrh základního mechanismu nástroje. Šablona formy je ovládána délkou strany tvarové desky v požadovaném rozsahu od 300 do 700mm. Pro zprávu normalizovaných součástí byl vytvořen webový portál, který obsahuje databázi jednotlivých součástí. Tyto součásti se dají pomocí hypertextových odkazů jednoduše vkládat do sestavy formy v softwaru Catia V5. Práce obsahuje popis celého systému automatizace a porovnání nového způsobu konstrukce s původním.
Přílohy: diplomová práce
zadání DP