jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Výpočet a dimenzování konstrukce přechodového vedení
Autor: Tomáš Havlíček
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2008-05-21
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je vytvoření metodiky a systému, který zastřešuje návrhové výpočty a následnou konstrukci přechodového vedení tak, aby byly efektivně využity již vstoupené a použité hodnoty a bylo dosaženo optimálních parametrů. Uvedená metodika je aplikována na přechodové vedení, které je součástí vzduchového vedení mezi filtrem a plynovou turbínou. Přechodové vedení je charakteru velký montovaný díl z velkých svařenců. Celá práce je řešena v systému NX 5. Základem je řídící model (master model), který je zdrojem pro výpočtový a konstrukční model. Výsledkem je materiálově hmotnostní optimalizace, která slouží jako podklad pro konstrukci. Cílem práce není vytvoření dokonalého speciálního výpočtu, ale jde především o vytvoření metodiky, kterou zvládne běžný konstruktér, a která podpoří jeho konstrukční práci se základními znalostmi výpočtové problematiky.
Přílohy: diplomová práce
zadání DP