jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Pevnostní výpočet akumulačního zásobníku na odpad z čistírny odpadních vod
Autor: Lukáš Pečenka
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2008-05-27
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá deformačně-napjatostní analýzou akumulačního zásobníku s využitím metody konečných prvků (MKP). Navrhovaný výpočtový model je vytvářen z výkresové dokumentace již existujícího zásobníku. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní části je stručné pojednání o variantách zásobníků a metodě konečných prvků. Další část obsahuje metodický postup návrhu výpočtových modelů, jejich vlastnosti a určení. Vytvořené modely jsou zatěžovány dle předem zvolených okrajových podmínek. Tyto zkoušky jsou následně vyhodnoceny a jednotlivé výsledky analýz blíže popsány. Následně jsou tabulkově porovnána výsledná redukovaná napětí všech modelů a na základně tohoto srovnání je zvolen model nejvíce odpovídající reálné konstrukci. V závěrečné části jsou navrženy vhodné konstrukční úpravy.
Přílohy: Diplomová práce v PDF
Zadání DP