jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Rekonstrukce pohonu otáčení kočky
Autor: Jiří Banaš
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2008-05-27
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se v první fázi zabývá návrhem alternativního pohonu otoče jeřábové kočky 12,5 tunového portálového jeřábu. V druhé fázi jsou pomocí metody konečných prvků (MKP) zkoumány příčiny, které v minulosti vedly k ulomení nosného sloupu kočky portálového jeřábu. Tyto příčiny jsou aplikovány na nový nosný sloup kočky jeřábu s následným porovnáním výsledků. V poslední, třetí fázi práce, je konstrukční, technologický a ekonomický rozbor celé řešené úlohy.
Přílohy: Diplomová práce
Zadání DP