jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Vliv cílené modifikace topografie na únavové poškozování třecích povrchů
Autor: Bc. Jakub Popelka
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2008-05-27
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu cílené modifikace topografie třecích povrchů na únavové poškozování nekonformně zakřivených těles. Byl vytvořen 3D parametrický model experimentálního zařízení v modelovém prostředí Autodesk Inventor. S jeho pomocí byla navržena a uskutečněna rekonstrukce experimentálního zařízení tak, aby bylo možné získat opakovatelné výsledky za podmínek prokluzu třecích povrchů. To umožnilo ukázat vliv povrchových nerovností (vtisků) třecích povrchů na kontaktní únavovou životnost při podmínkách smíšeného mazání a různých velikostech prokluzu třecích povrchů.
Přílohy: Diplomová práce
Zadání DP