jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design ultrazvukového přístroje ve zdravotnictví
Autor: Veronika Horáková
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2008-05-27
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: V této práci se věnuji hlavně tvarování ultrazvuku jako celku. Nejdůležitějším prvkem pro vznik kompletního vzhledu byla koncepce nosné části přístroje s integrovanou počítačovou jednotkou. Od základní koncepce jsem postupovala k návrhu dílčích částí přístroje a sjednocovala celkový vzhled ultrazvuku. Funkce přístroje je poměrně složitá a její rozbor je časově náročný, proto v této práci uvádím jen vývoj designu a ergonomické aspekty návrhu. Snahou bylo přiblížit lékařské diagnostické přístroje pacientům a vybudit v nich pozitivní myšlení. Barevná varianta je zvolena s ohledem na psychiku vyšetřovaného člověka.
Přílohy: Diplomová práce v PDF
Zadání DP