jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Návrh pracoviště na výrobu galvanických bubnů
Autor: Hadámek Pavel
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2008-05-28
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Základ této práce spočívá v konstrukčním řešení svařovacích strojů, přípravků a ve vhodném výběru technologického postupu výroby galvanických bubnů. V práci je řešena problematika výroby plastových galvanických bubnů, jak po konstrukční tak i technologické stránce. Obsahuje přehled jednotlivých povrchových úprav. Blíže se zaměřuje na proces galvanického pokovování a na technické vybavení k tomu potřebné. Uvádí dosavadní způsoby výroby galvanických bubnů a problémy s touto technologií spojené. Podrobně popisuje metody svařování termoplastických materiálů s důrazem na metodu svařování na tupo horkým tělesem.
Přílohy: Diplomová práce v PDF
Diplomová práce