jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Sledování technického stavu závěsu kola vozidla
Autor: Ing. Martin Šindelář, Ph.D.
Typ: Dizertační práce
Rok vydání: 2008-06-02
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: V rámci této disertační práce je představena nová metodika testování a hodnocení stavu tlumiče odpružení, jako ústředního elementu závěsu kola vozidla z hlediska dynamických vlastností. Řešení tohoto úkolu je podmíněno splněním dílčích cílů práce, a sice návrh testovací stolice tlumičů, návrh a odladění měřícího řetězce zmíněné stanice a tvorba a implementace řídícího a analyzačního softwaru, přičemž navržená metodika testování je jádrem navrženého analyzačního programu. Představená metodika je postavena na zpracování dat získaných testováním tlumiče ve specifických zkušebních režimech na mechanické testovací stolici, přičemž hlavním cílem a přínosem navržené metodiky je identifikovat a následně eliminovat projevy pružných úchytů tlumiče a identifikovat a posléze odděleně posuzovat jednotlivé silové složky celkové reakční síly tlumiče, která je v obecném případě závislá na posunutí, rychlosti a zrychlení pístnice tlumiče odpružení.
Přílohy: Dizertační práce v pdf
Prezentace