jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design výtahu
Autor: Pavel Míček
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2008-06-02
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Předložená práce se zabývá designem skleněného, panoramatického výtahu integrovaného do konceptu současné architektury. Požadovaným cílem je přinést originální pohled na zadání nadčasového skleněného výtahu. Svou fantazii všach nechci uplatnit pouhým tvarováním něčeho co zde již je. Výchozím bodem musí být idea, nosný koncept vycházející z podstaty logiky. Samotné tvarování a volba materiálů se tomuto konceptu musí podřizovat a respektovat jej. Úkolem je tedy vytvořit DOMINANTU interiéru. Dominantu, která strhne vaší pozornost svou krásou, svým plynulým pohybem, použitýmy materiály a křivkami, které definují jeho samotný tvar. Chci vytvořit ŠPERK, který dokonale zapadne do prostředí interiéru a splyne s ním v jeden celek. Objekt, který reflektuje filosofií firmy, reprezentuje její image a tvoří nepřehlédnutelnou vizitku firmy, kde vás vítá a kterou vás provede.
Přílohy: Diplomová práce v pdf
Zadání DP