jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design sportovního plavidla
Autor: David Škaroupka
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2008-06-04
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce prověřuje širší souvislosti a významy sportovní plavby a plavby obecně. Jde o návrh rozvíjející koncepci malého sportovního plavidla s ohledem na charakter strojů budoucnosti, kde se řídící systémy aktivně podílejí na korekci jejich ovládání a umožňují nejen provoz náročných nestabilních systémů, ale především zpříjemňují řídící procesy ovládané člověkem. Navržené sportovní plavidlo je určeno třem aktivně žijícím pasažérům s kladným vztahem k adrenalinu, kteří touží být zároveň v co nejbližším kontaktu s přírodou.
Přílohy: Dilplomová práce v pdf
Zadání DP