jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design kadeřnického křesla
Autor: Barbora Nečasová
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2008-06-04
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na návrh designu kadeřnického křesla. Inovací je nové uspořádání interiéru, jehož nepostradatelnou součástí je mycí komponent. Nosnou myšlenkou celého projektu je návrh kadeřnického křesla, které nahrazuje ostatní používaná sedadla v interiéru. Všechny činnosti spojené s úpravou vlasů jsou prováděny na jednom sedadle, které může být přisunuto k mycímu komponentu. Sklopením zádové opěrky a natočením mycí mísy je možné zákazníkovi umýt hlavu nebo provést jiný úkon vyžadující umyvadlo. Řešení přináší několik výhod, především méně sedadel v kadeřnictví a variabilitu interiéru. Další kladnou stránkou je ekonomicky výhodnější mycí komponent, který slouží více sedadlům. Inovací je také vzhledové a tvarové propojení dvou základních komponentů – mycí mísy a kadeřnického křesla.
Přílohy: Diplomová práce v pdf
Zadání DP