jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Analýza komplexní spolehlivosti transtibiální protézy
Autor: Ing. David Paloušek, Ph.D.
Typ: Dizertační práce
Rok vydání: 2008-09-12
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Práce je zaměřena do oblasti biomechaniky a zabývá se experimentálním modelováním mechanických vlastností transtibiální protézy dolní končetiny. Protéza je určena pro použití po amputaci v bérci a vrací uživateli možnost stoje a chůze bez nutnosti využití dalších pomůcek. Tímto se pacient vrací zpět do běžného a aktivního života. Její konstrukce a vlastnosti rozhodují o komfortu, bezpečnosti a spolehlivosti protézy. Primárním cílem práce je posouzení vlivu nevhodné stavby bércové protézy (při běžném používání) na kinematiku a dynamiku pacienta a z mechanického hlediska na protézu samotnou. V práci je prezentována experimentální činnost, která si klade za cíl zjistit charakter namáhání protézy prostřednictvím tenzometrického měření přímo na trubkovém adaptéru protézy. Měření je doplněno o analýzu chůze pomocí tenzometrických desek a měření kinematiky pacienta realizovaného kamerovým trekovacím systémem.
Přílohy: Disertační práce
Prezentace DP