jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Konstrukce stavu pro kontrolu odlitku
Autor: Tomáš Kutílek
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2009-06-03
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato práce se zabývá konstrukcí kontrolního stavu pro odlitek k napínání rozvodového řemene automobilu. Kontrolní stav je určen ke kontrole funkčních částí odlitku, je ovládán pneumatickými prvky. Stav je určen přímo do výroby konkrétní firmy. Je zkonstruován podle zadaných požadavků a funkčnost byla ověřena na prototypu. Konstrukcí stavu byly vyřešeny problémy manuální kontroly. V práci je proveden všeobecný rozbor kontroly odlitků a rozbor kontroly přímo odlitku k napínání rozvodového řemene automobilu ve firmě zadavatele, dále je zde rozebrána vlastní konstrukce kontrolního stavu, pneumatické ovládání stavu, ekonomické a technologické zhodnocení.
Přílohy: Diplomová práce v pdf