jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Analýza proudění spalin v okolí výfukového ventilu spalovacího motoru s využitím CFD
Autor: Josef Šesták
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2009-06-03
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Následující diplomová práce pojednává o výpočtovém modelování proudění v okolí výfukového ventilu spalovacího motoru prostřednictvím počítačové dynamiky tekutin. Tento přístup je z hlediska současného stavu problematiky inovativní, nicméně díky nízkému stavu poznání vysoce náročný. Autor se pokouší o detailní popis vícerozměrných polí charakteristických veličin, které vymezují chování tekutiny u úlohy definované virtuální geometrií a danými okrajovými podmínkami. Poznatky o chování proudu spalin u úloh s různými geometriemi umožní navrhnout geometrii výfukového ventilu tak, aby svým tvarem umožnila rychlý odvod spalin z pracovního prostoru válce před započetím výfukového zdvihu motoru. Tento proces umožní snížit hodnotu ztrátové práce motoru, a tím zlepšit jeho efektivní ukazatele.
Přílohy: Diplomová práce v pdf