jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Virtuální model rezonančního adhezního testu závěsu kola dle EUSAMA
Autor: Petra Hortová
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2009-06-03
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se oblasti bezdemontážní diagnostiky a to výhradně rezonančního adhezního testeru dle metodiky EUSAMA. Výsledkem této metody je posouzení technického stavu tlumičů odpružení. Avšak vzhledem k testování celé pružící a tlumící soustavy vozidla, jsou výsledky zkresleny vlivem testovacích podmínek a ostatních komponent vozidla. Cílem diplomové práce je analýza mezí praktického uplatnění rezonančního adhezního testu pro ověřování kvality tlumení kol dopravních prostředků. Problematika bude řešena pomocí virtuálního modelování v programu Adams/View, kde se vytvoří reálná náprava automobilu Škoda Roomster TDI 1.4. Na tomto modelu budou následně simulovány možné funkční vlastnosti a opotřebení jednotlivých komponent ovlivňující metodu. Virtuální model nápravy bude dále využíván pro výzkumnou činnost Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.
Přílohy: Diplomová práce v pdf