jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Stanovení provozních podmínek upínacích čelistí zkušebního stroje MTS 810
Autor: Tomáš Votroubek
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2009-06-03
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá statickou analýzou upínacích čelistí zkušebního stroje MTS 810 a jejich částí náchylných k porušení (vložka, izolující keramické destičky) a posouzení jejich bezpečnosti při nízkých teplotách (-180°C) z hlediska různých mezních stavů, tak aby byla zajištěna jejich funkce v náročných laboratorních podmínkách. Součástí práce je návrh vhodného utahovacího momentu, pro utažení vzorku, tak aby při ochlazení celé soustavy nedošlo ke vzniku vůlí nebo poškození čelistí. Pro nezbytné numerické výpočty byl použit MKP systém Ansys. Následně byl proveden návrh konstrukčních úprav čelistí, tak aby lépe vyhovovaly podmínkám, ve kterých jsou provozovány. U navržených úprav bylo maximálně využito stávajících dílů, nevyhovující díly byly na základě provedené analýzy přepracovány.
Přílohy: Diplomová práce v pdf