jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Cílená modifikace topografie třecích povrchů
Autor: Petr Chlachula
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2009-06-03
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Cílené modifikace topografie trecích povrchu patrí mezi úpravy spolu zabírajících povrchu, které zajištují v jistém smyslu zlepšení mazacích schopností a také snížení trení a s tím spojeného opotrebení. Pro praktickou aplikaci takovýchto postupu je duležité zjistit co se deje ve stroji v mikroskopickém merítku a najít vlastnosti, které ovlivnují chování stroje. Cílem této práce je poukázat na procesy, ke kterým dochází v tribologických soustavách a posoudit možnosti úprav trecích povrchu pro zlepšení tribologických vlastností velmi zatežovaných strojních prvku za dynamických provozních podmínek.
Přílohy: Diplomová práce v pdf