jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Uzavírací mechanismus papírových sáčků
Autor: Pavel Klíma
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2009-06-03
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: V diplomové práci je řešen návrh nového ozubení rádlovacích koleček. Tato kolečka slouží pro uzavírání papírových přebalů čajových pytlíků. V práci jsou nejprve porovnány navrhnuté náhradní varianty tvaru ozubení s originálem. Na základě výsledků porovnání je ozubení řešeno jako nestandardní druh evolventního ozubení. Evolventní ozubení je navrhováno metodou zobecněných parametrů. Pro návrh ozubení touto metodou byl využit program OZUBENÍ – symetrický profil verze 1.5. Následně byl tento program upraven pro možnost změny tvaru nástroje uživatelem. Z materiálové analýzy byl navržen druh materiálu koleček. Dále byl navržen způsob výroby koleček pro kusovou a sériovou výrobu. V závěru bylo provedeno ekonomické zhodnocení výroby koleček s nově navrhnutým profilem.
Přílohy: Diplomová práce v pdf