jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Zvýšení únosnosti kluzného axiálního ložiska
Autor: Ondřej Tomek
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2009-06-03
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na návrh konstrukce univerzálního zařízení pro představení a zkoumání účinků zpomalení a nárazu s možností nastavení počáteční rychlosti. Základním použitím navrhované zkušební stanice je simulace nárazu pro ověřování funkce bezpečnostních pásů. Nejprve jsou v práci představeny fyzikální veličiny, které popisují děje probíhající při nárazu, dále bezpečnostní pásy, jejich testování a zkušební zařízení. Značná část práce je věnovaná návrhu pohonu, systému maření kinetické energie a základní konstrukce. Postupně je prezentována navržená konstrukce a provedené pevnostní výpočty. V závěru práce jsou shrnuty základní vlastnosti navrhované konstrukce, uveden stručný finanční náhled, postup montáže a bezpečnostní pravidla pro používání tohoto zařízení.
Přílohy: Diplomová práce v pdf