jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


Digitální knihovnaPROCHáZENí
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Zvolte typ práce:

2021Ing. Jakub Hurník - Zařízení pro měření tvaru a rozměrů výkovku
 Ing. Martin Krčma - Generativní metody počítačového navrhování
 Ing. Jiří Křupka - Studium chování povrstveného plastového ozubení
 Ing. Daniel Kvarda - Tribologie kontaktu kola a kolejnice
 Ing. Matúš Lajda - Transport design přelomu 60. a 70. let 20. století.
 Ing. Martin Malý - Studium zpracování kovových materiálů selektivním laserovým tavením za zvýšených teplot
 Ing. Jan Suchý - Zpracování slitin hořčíku pomocí selektivního laserového tavení
 Ing. Ondřej Vaverka - Topologická optimalizace aditivne vyráběných dílů
 Ing. Arnošt Vespalec - 3D tisk velkorozměrových dílů
 Ing. Barbora Zháňalová - Design protéz horní končetiny.
2020Risha Rufaqua, MSc, MBA - Biochemické mechanismy utváření mazacích filmů v kloubních náhradách
 Ing. Pavel Čípek - Konstrukce tribometru pro vizualizaci poddajných kontaktů
 Ing. Petr Novák - Tester podvozků osobních automobilů
 Ing. David Rebenda - Vliv viskosuplementace na mazání synoviálních kloubů
 Ing. Tomáš Zapletal - Tření a opotřebení vačkových mechanismů
2019Ing. Vendula Kratochvílová - Identifikace únavového poškození SLM materiálů pomocí metod NDT.
 Ing. Kryštof Dočkal - Experimentální studium toku maziva v bodových kontaktech
2018Ing. Richard Sovják - Objemová metodika určování CO2 stopy v průmyslovém designu
 Ing. Ondřej Macháček - Magnetoreologická vzpěra do vibroizolačního systému kosmického nosiče
2017Ing. Jiří Špaček - OPTIMALIZACE TVORBY KONSTRUKČNÍCH TÝMŮ POMOCÍ GENETICKÝCH ALGORITMŮ
 Ing. Matúš Ranuša - Analýza objemového opotřebení kyčelních implantátů pomocí optických metod
 Ing. Eva Fridrichová - Vizuální řeč ovladačů a sdělovačů obráběcích strojů v Československu z let 1947–1990
 Ing. Martin Ondra - Brand identity in design of industrial product
2016Ing. David Nečas - The Effect of Synovial Fluid Constituents on Lubrication of Hip Joint Replacements
 Ing. David Košťál - Experimentální studium utváření mazacích filmů za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem
2015Ing. Aneta Zatočilová - Měření a vyhodnocování přímosti osy rotačních výkovků pomocí fotogrammetrie a analýzy obrazu
 Ing. Libor Nohál - Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození
 Ing. Tomáš Koutecký - Automatické generování pozic optického skeneru pro digitalizaci plechových dílů
 Ing. Ildikó Ficza - Effects of non-Newtonian lubricants on surface roughness in point contacts
 Ing.Fadi Ali - Effect of surface texturing on friction and film thickness under starved lubrication conditions
2014Ing. arch. Vladimír Haltof - Design netradičního sedacího prvku městského mobiliáře
 Ing. Jiří Dvořáček - Vývoj nové generace zařízení s pokročilou diagnostikou pro stanovení kontaktní degradace
 Ing. Bronislav Růžička - Analytické metody v motorsportu
2013Ing. Zbyněk Strecker - Optimalizace regulačního algoritmu MR tlumiče
 Ing. Otakar Šamánek - Snížení tření a opotřebení strojních částí cílenou modifikací třecích povrchů
 Ing. Milan Omasta - Studium utváření elastohydrodynamických mazacích filmů u hypoidních převodů
 Ing. David Škaroupka - Design dopravního prostředku v systému udržitelné městské mobility
2012Ing. Olga Minaříková - Design kompenzační pomůcky
2011Ing. Martin Zimmerman - Chování EHD mazacího filmu při náhlých změnách rychlosti a zatížení
 Ing. Petr Šperka - In-situ studium změny topografie třecích povrchů v elastohydrodynamickém kontaktu
 Ing. Filip Hort - Využití metody akustické emise pro zpřesnění diagnostiky vzniku poškození radiálních ložisek
 Ing. František Vlašic - Hodnocení cyklického poškození slitin na bázi AlMg s využitím metody akustické emise
 Ing. Jaroslav Kratochvíl - Návrh designu vozu Mitsuoka Kit Car
 Ing. Jakub Roupec - Mezní a degradační procesy magnetoreologických tlumičů odpružení
2010Ing. Vladimír Čudek - Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií
 Ing. Jiří Vepřek - Optimalizace průtokových poměrů v mazacích obvodech s progresivními rozdělovači pomocí genetických algoritmů
2009Ing. Petr Svoboda, Ph.D. - Studium přechodových jevů v mazacích filmech vysokorychlostní barevnou kamerou
 Ing. Milan Klapka, Ph.D. - Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky
 Ing. Roman Kozubík - Posuzování strojírenských výrobků z hlediska průmyslového designu
2008Ing. David Paloušek, Ph.D. - Analýza komplexní spolehlivosti transtibiální protézy
 Ing. Daniel Koutný, Ph.D. - Experimentální studium chování mazacích filmů kontaminovaných vodou
 Ing. Martin Šindelář, Ph.D. - Sledování technického stavu závěsu kola vozidla
 Ing. Libor Urbanec, Ph.D. - Numerická simulace elastohydrodynamicky mazaného kruhového kontaktu nehladkých povrchů.
2007Ing. Antonín Dvořák, Ph.D. - Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry – tribologicko – hydraulické aspekty
2006Ing. František Pražák, Ph.D. - Tlumič odpružení jako prvek ovlivňující jízdní vlastnosti vozidel
 Ing. Jakub Novák, Ph.D. - Snímání a zpracování údajů lokalizace dopravního prostředku
 Ing. Jaroslav Nachtigall, Ph.D. - Jednotný vizuální styl v oblasti průmyslového designu
2004Ing. Ivan Hejl, Ph.D. - Návrh metodiky optimální konstrukce šnekové převodovky v systému Pro/Engineer a Pro/Mechanica
 Ing. Josef Procházka, Ph.D. - Teplotní analýzy násuvné převodovky s využitím CAx metod
 Ing. Jiří Maxa, Ph.D. - Metodika výběru PDM systému pro průmyslový podnik
 Ing. Jiří Petráš, Ph.D. - Detekce a lokalizace akustické emise na konstrukcích
 Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. - Aplikace barevného vidění při studiu elastohydrodynamického mazání
2003Ing. Dana Rubínová, Ph.D. - Metodika zahrnutí ergonomických aspektů do designérského návrhu
 Ing. Zdeněk Píša, Ph.D. - Výměna dat mezi systémy CAD
 Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. - Studie k implementaci PDM systémů pro průmyslový podnik
 Ing. Petr Kejda, Ph.D. - Výzkum faktorů ovlivňujících trvanlivost valivých kontaktů
 Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. - Konstrukční optimalizace ozubené převodovky s ohledem na snižování hlukové emise