jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Detail dokumentu
Název: Design ve vztahu k pomůckám a zařízením pro tělesně postižené
Autor: Ing. Tereza Hirtová
Typ: Pojednání k dizertační práci
Rok vydání: 2007-12-06
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Problematikou týkající se vytváření vhodných podmínek pro nezávislý pohyb občanů s omezenou schopností pohybu se naše společnost začala intenzivněji zabývat teprve v posledních letech. Jedná se o snahu integrovat tuto skupinu lidí do naší společnosti. Do této skupiny lidí jsou zahrnuti nejen občané s vrozenými či získanými pohybovými nebo smyslovými problémy, ale také senioři, malé děti, maminky s kočárky nebo třeba zdraví lidé s dočasným zraněním nohou či páteře. Asi jedna třetina již zmíněných osob naší populace se potýká s problémem, kterým je omezení volného pohybu a přístupu nejen v ulicích, ale také v dopravních prostředcích a objektech. Jedná se tedy o velkou skupinu lidí, jejichž problémy je třeba brát vážně a je potřeba je řešit. Když vezmeme do úvahy stárnutí naší populace a nárust nemocí pohybového aparátu u stále vyššího procenta obyvatelstva, stává se tento problém prioritou.
Soubor:
Přílohy: Pojednání ke SDZ Prezentace