jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Detail dokumentu
Název: Vizualizace 3d designu ve strojírenství
Autor: Ing. Jan Preiss
Typ: Pojednání k dizertační práci
Rok vydání: 2007-12-07
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Počítačová vizualizace je disciplína produkující obrazovou informaci pomocí počítačových technik zahrnujících modelování – tvorba, manipulace a uchovaní geometrických dat, renderování – převod scény na obraz, nebo proces transformace, rasterizace, stínování, osvětlení a animaci obrazu. [2] Počítačová vizualizace je široce využívána v grafických prezentacích, kreslících a CAD systémech, zpracování obrazu, simulaci virtuální reality a zábavním průmyslu. Toto odvětví prošlo za posledních několik desítek let rychlým a dramatickým vývojem. Od prvotních obrazů tvořených textovými symboly po současné fotorealistické obrazy ve vysokém rozlišení, od vektorových obrazovek po rastrové, od 2D vstupu po 3D vstup [2]. Pro každý designérský projekt dnešní doby je zřejmá potřeba jej kvalitně a atraktivně prezentovat jak pro marketingové tak i pro technické účely. Odborná znalost 3d vizualizací je proto důležitým jádrem znalostí kterou by měl průmyslový designér disponovat. Dokonalé pochopení možností vizualizačních nástrojů, jejich přínosu a také jejich limitů je rozhodujícím faktorem pro efektivnost designéra nejen v rámci projektu, ale i v rámci týmu.
Soubor:
Přílohy: Pojednání ke SDZ Prezentace