jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Detail dokumentu
Název: Studium přechodových jevů v mazacích filmech vysokorychlostní barevnou kamerou
Autor: Ing. Petr Svoboda
Typ: Pojednání k dizertační práci
Rok vydání: 2008-03-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Pojednání je zaměřeno na studium procesů probíhajících za neustálených provozních podmínek u velmi zatěžovaných strojních součástí. Zajištění funkce mazaných kontaktů i v kritických fázích provozu. Především při rozběhu a doběhu, náhlých změnách rychlosti a zatížení třecích povrchů. Tyto podmínky totiž představují zvýšené riziko poškození strojních součástí, protože mazací film není schopen zajistit úplné oddělení třecích povrchů. Tak dochází k jejich styku a následnému opotřebení. V pojednání je vymezena řešená problematika, rozbor současného stavu poznání a definovány předběžné cíle disertační práce.
Soubor:
Přílohy: Pojednání ke SDZ Prezentace