jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Detail dokumentu
Název: Modelování technických systémů
Autor: prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc.
Typ: Prezentace
Rok vydání: 2008-03-14
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Předběžný nástin osnovy předmětu s názvem Modelování technických systémů 1. Metody matematického modelování 2. Softwareové prostředky počítačové simulace 3. MATLAB 4. SIMULINK 5. Modelování jednotlivých druhů technických systémů 6. Charakteristika toolboxů vybraných pro konstruktéry
Soubor:
Přílohy: PrezentaceInspiroMatlab80313.pdf