jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


Digitální knihovnaDIZERTAčNí PRáCE


08.01.2003 - Ing. Aleš Dočkal, Ph.D.
Konstrukční optimalizace ozubené převodovky s ohledem na snižování hlukové emise
 
22.04.2015 - Ing. Aneta Zatočilová
Měření a vyhodnocování přímosti osy rotačních výkovků pomocí fotogrammetrie a analýzy obrazu
 
03.07.2007 - Ing. Antonín Dvořák, Ph.D.
Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry – tribologicko – hydraulické aspekty
 
02.04.2014 - Ing. arch. Vladimír Haltof
Design netradičního sedacího prvku městského mobiliáře
 
30.06.2021 - Ing. Arnošt Vespalec
3D tisk velkorozměrových dílů
 
30.06.2021 - Ing. Barbora Zháňalová
Design protéz horní končetiny.
 
21.01.2014 - Ing. Bronislav Růžička
Analytické metody v motorsportu
 
08.01.2003 - Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
Metodika zahrnutí ergonomických aspektů do designérského návrhu
 
23.06.2008 - Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Experimentální studium chování mazacích filmů kontaminovaných vodou
 
30.06.2021 - Ing. Daniel Kvarda
Tribologie kontaktu kola a kolejnice
 
04.01.2016 - Ing. David Košťál
Experimentální studium utváření mazacích filmů za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem
 
20.09.2016 - Ing. David Nečas
The Effect of Synovial Fluid Constituents on Lubrication of Hip Joint Replacements
 
12.09.2008 - Ing. David Paloušek, Ph.D.
Analýza komplexní spolehlivosti transtibiální protézy
 
30.06.2020 - Ing. David Rebenda
Vliv viskosuplementace na mazání synoviálních kloubů
 
21.05.2013 - Ing. David Škaroupka
Design dopravního prostředku v systému udržitelné městské mobility
 
11.10.2017 - Ing. Eva Fridrichová
Vizuální řeč ovladačů a sdělovačů obráběcích strojů v Československu z let 1947–1990
 
22.04.2015 - Ing.Fadi Ali
Effect of surface texturing on friction and film thickness under starved lubrication conditions
 
28.11.2011 - Ing. Filip Hort
Využití metody akustické emise pro zpřesnění diagnostiky vzniku poškození radiálních ložisek
 
07.10.2006 - Ing. František Pražák, Ph.D.
Tlumič odpružení jako prvek ovlivňující jízdní vlastnosti vozidel
 
28.11.2011 - Ing. František Vlašic
Hodnocení cyklického poškození slitin na bázi AlMg s využitím metody akustické emise
 
22.04.2015 - Ing. Ildikó Ficza
Effects of non-Newtonian lubricants on surface roughness in point contacts
 
08.01.2004 - Ing. Ivan Hejl, Ph.D.
Návrh metodiky optimální konstrukce šnekové převodovky v systému Pro/Engineer a Pro/Mechanica
 
30.06.2021 - Ing. Jakub Hurník
Zařízení pro měření tvaru a rozměrů výkovku
 
07.10.2006 - Ing. Jakub Novák, Ph.D.
Snímání a zpracování údajů lokalizace dopravního prostředku
 
23.11.2011 - Ing. Jakub Roupec
Mezní a degradační procesy magnetoreologických tlumičů odpružení
 
30.06.2021 - Ing. Jan Suchý
Zpracování slitin hořčíku pomocí selektivního laserového tavení
 
24.11.2011 - Ing. Jaroslav Kratochvíl
Návrh designu vozu Mitsuoka Kit Car
 
07.10.2006 - Ing. Jaroslav Nachtigall, Ph.D.
Jednotný vizuální styl v oblasti průmyslového designu
 
19.03.2014 - Ing. Jiří Dvořáček
Vývoj nové generace zařízení s pokročilou diagnostikou pro stanovení kontaktní degradace
 
30.06.2021 - Ing. Jiří Křupka
Studium chování povrstveného plastového ozubení
 
08.01.2004 - Ing. Jiří Maxa, Ph.D.
Metodika výběru PDM systému pro průmyslový podnik
 
08.01.2004 - Ing. Jiří Petráš, Ph.D.
Detekce a lokalizace akustické emise na konstrukcích
 
07.07.2010 - Ing. Jiří Vepřek
Optimalizace průtokových poměrů v mazacích obvodech s progresivními rozdělovači pomocí genetických algoritmů
 
08.01.2004 - Ing. Josef Procházka, Ph.D.
Teplotní analýzy násuvné převodovky s využitím CAx metod
 
30.06.2019 - Ing. Kryštof Dočkal
Experimentální studium toku maziva v bodových kontaktech
 
22.04.2015 - Ing. Libor Nohál
Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození
 
09.04.2008 - Ing. Libor Urbanec, Ph.D.
Numerická simulace elastohydrodynamicky mazaného kruhového kontaktu nehladkých povrchů.
 
30.06.2021 - Ing. Martin Krčma
Generativní metody počítačového navrhování
 
30.06.2021 - Ing. Martin Malý
Studium zpracování kovových materiálů selektivním laserovým tavením za zvýšených teplot
 
11.10.2017 - Ing. Martin Ondra
Brand identity in design of industrial product
 
02.06.2008 - Ing. Martin Šindelář, Ph.D.
Sledování technického stavu závěsu kola vozidla
 
01.12.2011 - Ing. Martin Zimmerman
Chování EHD mazacího filmu při náhlých změnách rychlosti a zatížení
 
30.06.2021 - Ing. Matúš Lajda
Transport design přelomu 60. a 70. let 20. století.
 
30.10.2017 - Ing. Matúš Ranuša
Analýza objemového opotřebení kyčelních implantátů pomocí optických metod
 
08.07.2009 - Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky
 
16.12.2013 - Ing. Milan Omasta
Studium utváření elastohydrodynamických mazacích filmů u hypoidních převodů
 
27.09.2012 - Ing. Olga Minaříková
Design kompenzační pomůcky
 
30.06.2018 - Ing. Ondřej Macháček
Magnetoreologická vzpěra do vibroizolačního systému kosmického nosiče
 
30.06.2021 - Ing. Ondřej Vaverka
Topologická optimalizace aditivne vyráběných dílů
 
16.12.2013 - Ing. Otakar Šamánek
Snížení tření a opotřebení strojních částí cílenou modifikací třecích povrchů
 
30.06.2020 - Ing. Pavel Čípek
Konstrukce tribometru pro vizualizaci poddajných kontaktů
 
08.01.2003 - Ing. Petr Kejda, Ph.D.
Výzkum faktorů ovlivňujících trvanlivost valivých kontaktů
 
30.06.2020 - Ing. Petr Novák
Tester podvozků osobních automobilů
 
01.12.2011 - Ing. Petr Šperka
In-situ studium změny topografie třecích povrchů v elastohydrodynamickém kontaktu
 
03.12.2009 - Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Studium přechodových jevů v mazacích filmech vysokorychlostní barevnou kamerou
 
08.01.2004 - Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.
Aplikace barevného vidění při studiu elastohydrodynamického mazání
 
30.06.2018 - Ing. Richard Sovják
Objemová metodika určování CO2 stopy v průmyslovém designu
 
30.06.2009 - Ing. Roman Kozubík
Posuzování strojírenských výrobků z hlediska průmyslového designu
 
08.01.2003 - Ing. Tamara Mazlová, Ph.D.
Studie k implementaci PDM systémů pro průmyslový podnik
 
22.04.2015 - Ing. Tomáš Koutecký
Automatické generování pozic optického skeneru pro digitalizaci plechových dílů
 
30.06.2020 - Ing. Tomáš Zapletal
Tření a opotřebení vačkových mechanismů
 
30.06.2019 - Ing. Vendula Kratochvílová
Identifikace únavového poškození SLM materiálů pomocí metod NDT.
 
14.12.2010 - Ing. Vladimír Čudek
Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií
 
17.12.2013 - Ing. Zbyněk Strecker
Optimalizace regulačního algoritmu MR tlumiče
 
08.01.2003 - Ing. Zdeněk Píša, Ph.D.
Výměna dat mezi systémy CAD
 
30.06.2020 - Risha Rufaqua, MSc, MBA
Biochemické mechanismy utváření mazacích filmů v kloubních náhradách