lide
Vedení Ústavu konstruování
Jméno Zařazení Místnost Telefon E-mail
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. ředitel A2/417 +420 54114 2769 Martin.Hartl@vut.cz
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. Tajemník pro ekonomicko
-provozní činnost
A2/420 +420 54114 3237 Martin.Vrbka@vut.cz
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. Tajemník pro vzdělávací činnost D5/463 +420 54114 3356 Daniel.Koutny@vut.cz
doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Tajemník pro tvůrčí činnost A2/408 +420 54114 3215 petr.svoboda@vut.cz
Ing. Dana Foltýnová lektor A2/404 +420 54114 3260 Dana.Foltynova@vut.cz
Bc. Nikol Herzigová administrativní pracovnice A2/419 +420 54114 3235 Nikol.Herzigova@vut.cz
Mgr. Klára Javorčeková sekretářka A2/418 +420 54114 3230 Klara.Javorcekova@vut.cz
Veronika Šulerová ekonom A2/419 +420 54114 3235 Veronika.Sulerova@vut.cz
Rostislav Konečný vedoucí dílen A3/102 +420 54114 3126 konecny@fme.vutbr.cz
Ing. Roman Kozubík, Ph.D. správce sítě A2/408 +420 54114 3263 roman.kozubik@vut.cz


Zaměstnanci odboru Tribologie
Jméno Zařazení Místnost Telefon E-mail
Ing. Josef Frýza A2/403 +420 54114 3239 fryza@fme.vutbr.cz
Ing. Radovan Galas A2/403 +420 54114 3239 Radovan.Galas@vut.cz
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. profesor A2/417 +420 54114 2769 Martin.Hartl@vut.cz
prof. Motohiro Kaneta profesor A2/410 +420 54114 3226 kaneta@fme.vutbr.cz
Ing. David Košťál, Ph.D. odborný asistent A2/409 +420 54114 3227 kostal@fme.vutbr.cz
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. vedoucí odboru, profesor A2/405 +420 54114 2723 krupka@fme.vutbr.cz
Ing. David Nečas, Ph.D. odborný asistent A2/403 +420 54114 3239 David.Necas@vut.cz
Ing. Milan Omasta, Ph.D. odborný asistent A2/406 +420 54114 3323 omasta@fme.vutbr.cz
Ing. Vojtěch Polnický vědecký pracovník A2/409 +420 54114 3227 153049@vutbr.cz
doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. docent A2/408 +420 54114 3215 petr.svoboda@vut.cz
Ing. Petr Šperka, Ph.D. odborný asistent A2/406 +420 54114 3323 Petr.Sperka@vut.cz
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. docent A2/420 +420 54114 3237 Martin.Vrbka@vut.cz
Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA vědecký pracovník cermak.ja@fme.vutbr.cz
Ing. Petr Poliščuk tech.-hosp. pracovník
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. tech.-hosp. pracovník poliscuk@fme.vutbr.cz


Zaměstnanci odboru Diagnostiky
Jméno Zařazení Místnost Telefon E-mail
doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. docent A2/404 +420 54114 3260 klapka.m@fme.vutbr.cz
Ing. Michal Kubík A2/412 +420 54114 3216 Michal.Kubik@vutbr.cz
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. docent A2/420 +420 54114 3229 mazal@fme.vutbr.cz
doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. vedoucí odboru, docent B1/111 +420 54114 3308 mazurek@fme.vutbr.cz
Ing. Libor Nohál, Ph.D. vědecký pracovník A2/411 +420 54114 3240 nohal@fme.vutbr.cz
Ing. Jakub Roupec, Ph.D. odborný asistent A2/412 +420 54114 3216 roupec.j@fme.vutbr.cz
Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. vědecký pracovník A2/412 +420 54114 3216 strecker@fme.vutbr.cz
Ing. František Vlašic, Ph.D. vědecký pracovník A2/411 +420 54114 3240 vlasic@fme.vutbr.cz


Zaměstnanci odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií
Jméno Zařazení Místnost Telefon E-mail
doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. docent A2/402 +420 54114 3254 brandejs@fme.vutbr.cz
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. odborný asistent D5/463 +420 54114 4911 koutecky@fme.vutbr.cz
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. docent D5/463 +420 54114 3356 Daniel.Koutny@vut.cz
prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. profesor A2/402 +420 54114 3254 nevrly@fme.vutbr.cz
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. vedoucí odboru, docent D5/471 +420 54114 3261 palousek@fme.vutbr.cz
Ing. David Škaroupka, Ph.D. výzkumný pracovník D5/463 +420 54114 3307 skaroupka@fme.vutbr.cz
Ing. Aneta Zatočilová, Ph.D. odborný asistent D5/463 +420 54114 4911 zatocilova.a@fme.vutbr.cz
Bc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D. +420 54114 4982 prikrylova@fme.vutbr.cz
Ing. Marek Rozehnal


Zaměstnanci odboru Průmyslový design
Jméno Zařazení Místnost Telefon E-mail
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD. B2/310a +420 54114 2544 noga@fme.vutbr.cz
doc. Ing. arch. Jan Rajlich docent B2/310a +420 54114 2544 rajlich@fme.vutbr.cz
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. vedoucí odboru, docent B2/310a +420 54114 3213 krenek@fme.vutbr.cz
Ing. Dana Rubínová, Ph.D. odborný asistent D5/306 +420 54114 2892 rubinova@fme.vutbr.cz
akad. soch. Josef Sládek, ArtD. lektor D5/306 +420 54114 2892 sladek@fme.vutbr.cz
Ing. arch. Vladimír Haltof, Ph.D. odborný asistent B2/304 +420 54114 2702 haltof@fme.vutbr.cz
Kamil Balák dílenský pracovník
správce provozu
B2/215 +420 54114 2801 balak@fme.vutbr.cz


Doktorandi
Interní studium
Jméno Místnost Telefon E-mail
Ing. Pavel Čípek A2/401 +420 54114 3238 145336@vutbr.cz
Ing. Kryštof Dočkal A2/401 +420 54114 3238 y133449@stud.fme.vutbr.cz
Ing. Jakub Hurník D5/470 +420 54114 4927 Jakub.Hurnik@vut.cz
Ing. Vendula Kratochvílová A2/411 +420 54114 3240 y115735@stud.fme.vutbr.cz
Ing. Martin Krčma D5/470 +420 54114 4927 Martin.Krcma1@vut.cz
Ing. Jiří Křupka A2/401 +420 54114 3238 Jiri.Krupka@vut.cz
Ing. Daniel Kvarda A2/401 +420 54114 3238 Daniel.Kvarda@vut.cz
Ing. Houssam Mahmoud A2/411 +420 54114 3240 y172266@stud.fme.vutbr.cz
Ing. Ondřej Macháček A2/412 +420 54114 3216 Ondrej.Machacek@vutbr.cz
Ing. Martin Malý D5/470 +420 54114 4927 Martin.Maly2@vut.cz
Ing. Petr Novák A2/412 +420 54114 3216 145572@vutbr.cz
Ing. Matúš Ranuša A2/409 +420 54114 3227 ranusa@fme.vutbr.cz
Ing. David Rebenda A2/401 +420 54114 3238 145187@vutbr.cz
Risha Rufaqua, MSc, MBA A2/401 +420 54114 3238 Risha.Rufaqua@vut.cz
Kazumi Sakai A2/403 +420 54114 3239 y190166@stud.fme.vutbr.cz
Ing. Jan Suchý D5/470 +420 54114 4927 Jan.Suchy1@vut.cz
Ing. Ondřej Vaverka D5/470 +420 54114 4927 Ondrej.Vaverka@vut.cz
Ing. Arnošt Vespalec D5/470 +420 54114 4927 Arnost.Vespalec@vut.cz
Ing. Radek Vrána D5/470 +420 54114 4927 vrana@fme.vutbr.cz
Ing. Tomáš Zapletal A2/401 +420 54114 3238 145787@vutbr.cz
Ing. Barbora Zháňalová B2/306 +420 54114 2702 152610@vutbr.cz


Kombinované studium
Jméno E-mail
Ing. Martin Kočica 144898@vutbr.cz
Ing. Martin Repka y79559@stud.fme.vutbr.cz
Ing. Bc. Richard Sovják xssovjakr@vutbr.cz


Externisti
Jméno Telefon E-mail
František Borovec 723 381 375 frantaborovec@seznam.cz
akad. soch. Tamara Buganská 736772948 tamara.buganska@centrum.cz
Doc.Ing. Pavel Čelechovský, CSc. pavel.celechovsky@seznam.cz
akad.mal. Bedřich Čelikovský 605 063 517
doc. Ing. Michal Černý, CSc. michalc@mendelu.cz
Ing. Vladimír Čudek, Ph.D. cudek.v@gmail.com
Ing. Jana Doňarová, Ph.D. 774 213 650
Ing. Stanislav Jansa, CSc. 541 218 175 jansa.s@volny.cz
Ing. Jaroslav Svoboda
Ing. David John john@faktumdesign.cz
Mgr.A. David Karásek 606 700 943 d.karasek@email.cz
Ing.arch. Miloš Klíma, CSc. 606 421 996
Ing. Josef Klimeš ingjosk@seznam
Michal Klimeš skren@email.cz
Ing. Robert Kovařík 549 242 329
Lubomír Macek l.macek@centrum.cz
Mgr.A. Jolana Nováková jolana.kredlova-novakova@email.cz
Radek Pavlíček rvhp.radek@centrum.cz
PhDr. Jana Pavlíčková 606 249 466 pavlickova@ssurbrno.cz
PhDr. Jana Pavlíčková 775 249 466 pavlickova@ssudbrno.cz
Michal Pavlík pavlikmich@seznam.cz
Pavel Pazdera pazdera.p@seznam.cz
Miroslav Pešek m.pesek01@centrum.cz
Bc. Jakub Popelka k.popi@post.cz
Ing. Věra Procházková vera.prochazkova@email.cz
Mgr. Svatopluk Řezníček 721 526 720 svatopluk.reznicek@nobl.cz
Ing. Libor Smejkal 603 207 217
Ing. Pavel Svoboda, CSc. svoboda@fme.vutbr.cz
Ing. Vlastimil Šlapal 605 453 200
Ing. Mgr. Anna Štohanzlová annehanzy@gmail.com
Ing. Martin Švestka xsvestka@seznam.cz
Ing. Martin Švestka xsvestka@seznam.cz
Ing. Igor Tkačuk 605 751 875
Ing. Jiří Toman 775 098 940
Ing. Filip Uhlíř 605 978 858 filip.uhlir@gmail.com
Ing. Jiří Valenta 532 045 811 valenta@kpsag.cz
Ing. Miloslav Zahradníček, CSc. mzahradnicek@seznam.cz
Ing. Pavel Ždímal, CSc.