jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


Bakalářské práce pro rok 2010/2011
Tematický okruh
Typ práce
Účel zadání
Vedoucí práce
Seznam všech zadání v PDF ke stažení

1. Trvanlivostní test magnetoreologické kapaliny za vysoké teploty
Durability test of magnetorheological fluid at high temperature

Typ BP: Analytická
Vedoucí BP: Ing. Jakub Roupec
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Diagnostika

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je analýza trvanlivostní zkoušky magnetoreologické kapaliny při vysoké teplotě užitím mechanického pulzátoru Gillop 1.4.

2. Analýza tolerování ve 3D v aplikaci NX
Analysis of tolerations in a 3D CAD system NX6

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: Ing. David Paloušek, Ph.D.
Účel zadání: Pro potřeby průmyslu
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Konstrukce a virtuální navrhování

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti 3D tolerování v CAD strojírenských parametrických modelářích doplněný vymezením trendů budoucího vývoje.

3. Využití LED technologie pro veřejné osvětlení
Utilization of light emitting diode for public lighting

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: Ing. David Paloušek, Ph.D.
Účel zadání: Pro potřeby průmyslu
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Konstrukce a virtuální navrhování

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh a realizace prototypu pouličního osvětlení s těmito parametry: bude využito vysoce svítivých LED diod, bude navržen a vyroben funkční kryt lampy, bude řešena elektrovýzbroj svítidla, konstrukce bude navržena s ohledem na chlazení LED diod a umístění svítidla.

4. Konstrukce simulátoru kontaktu pístního kroužku a válce spalovacího motoru
Simulator design of piston ring and cylinder contact in combustion engine

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: Ing. Petr Šperka
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Kontakt pístního kroužku a válce patří v současné době stále k jednomu z hlavních míst spalovacího motoru, kde dochází k vysokým ztrátám vlivem tření. Předmětem bakalářské práce je návrh simulátoru kontaktu konformně zakřivených povrchů vykonávající opakovaný posuvně vratný pohyb.

5. Moderní trendy ve výuce konstruování strojů
Modern trends in mechanical engineering design education

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: Ing. Michal Vaverka, Ph.D.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je podat přehled současných metod výuky konstruování strojů včetně experimentální výuky s vymezením trendů budoucího vývoje.

6. Studium kontaktního tlaku na mazaných nekonformních površích s reálnými nerovnostmi
Study of contact pressure on lubricated non-conformal fiction surfaces with real asperities

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: Ing. Michal Vaverka, Ph.D.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je podat přehled metod studia kontaktního tlaku na třecích površích s reálnými nerovnostmi v režimu elastohydrodynamického mazání s vymezením trendů budoucího vývoje.

7. Návrh a konstrukce přípravku pro nasazování těsnění
Design of appliance for assembling of sealing

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: Ing. František Prokeš
Účel zadání: Pro potřeby průmyslu
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Únavové vlastnosti

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je navržení a zkonstruování ručního přípravku pro seriové nasazování pryžového těsnění při výrobě konektorů do automobilů. Část práce bude věnována alespoň nastínění možnosti tuto činnost úplně nebo částečně automatizovat.

8. Návrh konstrukčního řešení texturovacího zařízení
Design of surface texturing experimental rig

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: Ing. Otakar Šamánek
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh části experimentálního zařízení, sloužícího k texturování povrchů zkušebních vzorků. Parametry zařízení vyplývají ze stávajícího uspořádání.

9. Konstrukce simulátoru kontaktu vačky a zdvihátka
Design of cam-follower contact simulator

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: Ing. Petr Šperka
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je rozbor možných variant a koncepční návrh simulátoru kontaktu tohoto typu.

10. Mazání vzduchem a jeho aplikace
Air lubrication and its applications

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: Ing. Michal Vaverka, Ph.D.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu v oblasti strojních soustav mazaných vzduchem z hlediska aplikací i metod studia s vymezením trendů budoucího vývoje.

11. Konstrukce elektronického endoskopu
Construction of an electronic endoscope.

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Diagnostika

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je navrhnout konstrukci jednoduchého dílenského endoskopu na základě standardních PC doplňků.

12. Návrh kolébkového stolu pro frézku Charlyrobot 2U
Design of swing table for 4-axis of CNC milling machine Charlyrobot 2U.

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: Ing. Vladimír Čudek
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Konstrukce a virtuální navrhování

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh kolébkového stolu pro 4-osou CNC frézku Charlyrobot včetně jednoduchého upínacího mechanizmu pro obrobky.

13. Nápravové diferenciály, uložení pastorku
Axle differential, driving shaft mounting

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Diagnostika

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je podat ucelený přehled konstrukčních uspořádání nápravových diferenciálů se zvláštním zaměřením na způsoby instalace hnací hřídele.

14. Návrh konstrukce simulátoru pro studium mazání kuličkových ložisek
Test rig design for the study of rolling bearing lubrication

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh simulátoru pro studium mazání kuličkových ložisek, který umožní pozorovat mazaný kontakt mezi ložiskovými kuličkami a oběžnou drahou ložiska při užití vysokorychlostní kamery.

15. Studium utváření mazacího filmu za podmínek nedostatečného mazání
The study of lubrication film formation under starved conditions

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti studia mazacího filmu za podmínek nedostatečného mazání doplněný vymezením trendů budoucího vývoje.

16. Návrh konstrukce simulátoru pro studium hladovějícího mazaného kontaktu
Test rig design for the study of starved lubricated contact

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh simulátoru pro studium mazaného kontaktu (např. u valivých ložisek) za podmínek hladovění, kdy je do maziva přiváděno nedostatečné množství maziva k utváření mazacího filmu.

17. Využití experimentálního stendu pro optimalizaci mazacího systému
Use of an experimental stand to lubrication system optimization

Typ BP: Analytická
Vedoucí BP: prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc.
Účel zadání: Pro potřeby průmyslu
Počet studentů: 2
Tematický okruh: Konstrukce a virtuální navrhování

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je analýza současného stavu poznání v oblasti optimalizace mazacích systémů, užitím podkladů poskytnutých vedoucím BP.

18. Konstrukce simulátoru axiálního segmentového ložiska
Design of an axial segment bearing simulator

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh simulátoru axiálního segmentového ložiska s těmito parametry: velikost segmentu 18 x 18 mm, tloušťka segmentu 5 mm, průměr disku 150 mm, tloušťka disku 13 mm.

19. Konstrukce umělé překážky na simulátor vozovky
Construction of artificial ramp on the road simulator.

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Diagnostika

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je navrhnout konstrukci sady přejezdových překážek pro rychlou instalaci na simulátor vozovky KOLOTEC .

20. Granulátor pracích prášků
Granulating machine of washing powder

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: Ing. Jan Brandejs, CSc.
Účel zadání: Pro potřeby průmyslu
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Konstrukce a virtuální navrhování

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je návrh zařízení pro granulaci pracích prášků na základě provedené rešerše s těmito parametry: produkce 7 t/h.

21. Tepelná degradace magnetoreologické kapaliny
Thermal degradation of magnetorheological fluid

Typ BP: Analytická
Vedoucí BP: Ing. Jakub Roupec
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Diagnostika

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je analýza tepelné degradace magnetoreologické kapaliny a přesné určení kritické teploty, při které MR kapalina mění svoji konzistenci. Vlastní experiment proběhne na nové, mechanicky, chemicky ani teplotně nezatížené kapalině v temperační peci.

22. Elastohydrodynamické mazání eliptických kontaktů s různou orientací vektorů rychlostí
Elastohydrodynamic lubrication of elliptical contacts with different orientation of velocity vectors.

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: Ing. Milan Omasta
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti elastohydrodynamického mazání eliptických kontaktů s různou orientací vektorů rychlostí, doplněný vymezením trendů budoucího vývoje.

23. Využití experimentálního zařízení Mini Traction Machine při studiu tření mazaných a nemazaných kontaktů
Using of experimental apparatus Mini Traction Machine for study of frictional properties of lubricated and unlubricated contacts

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti experimentálního studia tření mazaných a nemazaných kontaktů s využitím experimentálního zařízení Mini Traction Machine doplněný vymezením trendů budoucího vývoje.

24. Konstrukce simulátoru hladovějícího kontaktu
Design of a starved contact simulator

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh simulátoru hladovějícího kontaktu s těmito parametry: střední rychlost maziva 0,1 m/s až 1 m/s, průměr kuličky 25,4 mm, zatížení 1 N až 30 N.

25. Návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje
Design of hydraulic travel of reaper`s drive unit

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: Ing. Jan Brandejs, CSc.
Účel zadání: Pro potřeby průmyslu
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Konstrukce a virtuální navrhování

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje na základě provedené rešerše s těmito parametry: nezávislý pohon kol, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad, rychlost 0-10 km/h..

26. Stanovení konzistence magnetoreologické kapaliny
Determination of magnetorheological fluid consistency

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: Ing. Jakub Roupec
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Diagnostika

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh a zajištění výroby měřicího přístroje pro stanovení konzistence MR kapaliny v závislosti na hloubce penetrace kužele s parametry dle normy ČSN 65 6307 metoda A.

27. Možnosti programování měřicích aplikací v prostředí LabView 
Programing of measuring software in LabView

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Diagnostika

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti programování aplikací pro experimentální účely v grafickém prostředí LabView doplněný vymezením trendů budoucího vývoje.

28. Návrh a konstrukce zajišťovacího mechanismu ručního lisu
Design of safety mechanism for hand-operated press.

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: Ing. František Prokeš
Účel zadání: Pro potřeby průmyslu
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Únavové vlastnosti

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je navržení a zkonstruování bezpečnostního mechanismu ručního lisu. Při práci na tomto lisu dochází k úrazům. Navržené zařízení musí být co nejjednodušší a toto nebezpečí musí spolehlivě odstranit.

29. Metody identifikace zdrojů hluku mapováním akustických polí
Noise source identification methods with acoustic field mapping

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Diagnostika

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti identifikace zdrojů hluku pomocí mapování intezitních polí a akustické holografie a aplikace jednotlivých metod doplněný vymezením trendů budoucího vývoje.

30. Modely rekuperace kinetické energie vozidel
Models of vehicle´s kinetic energy recovery

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc.
Účel zadání: Pro potřeby průmyslu
Počet studentů: 2
Tematický okruh: Konstrukce a virtuální navrhování

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v  oblasti tvorby matematicko-fyzikálních modelů rekuperace energie užitkových vozidel, doplněný vymezením trendů budoucího vývoje; dotyčnou rekuperací je míněna úspora a zpětné využití energie, která je neúčelně „mařena“ v teplo v brzdách běžného vozidel, nevybaveného rekuperací

31. Kalibrace snímačů akustické emise
Calibration of acoustic emission sensors

Typ BP: Analytická
Vedoucí BP: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
Účel zadání: Pro potřeby edukační a VV
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Únavové vlastnosti

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je vytvoření přehledu současných možností kalibrace snímačů akustické emise s následujícím praktickým ověřením vybraných metod na snímačích v laboratoři AE Ústavu konstruování.

32. Konstrukce optického mikroviskozimetru
Design of optical microviscometer

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh (a praktická realizace) experimentálního zařízení sloužícího k stanovení tokových vlastností maziv nacházejících se mezi dvěma tělesy při spinovém pohybu jednoho z nich.

33. Konstrukce experimentální stanice pro měření valivého odporu cyklistických pneumatik
Design of experimental apparatus for measuring of rolling resistance of cycle tyres

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
Účel zadání: Edukační
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh experimentální stanice pro měření valivého odporu cyklistických pneumatik.

34. Rešeržní studie prodejních automatů na potravinové produkty
Overview study of vending machines for foodstuff

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: Ing. Michal Vaverka, Ph.D.
Účel zadání: Pro potřeby průmyslu
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Konstrukce a virtuální navrhování

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu v oblasti konstrukce prodejních automatů na potravinové produkty s vymezením trendů budoucího vývoje.

35. Analýza vlivu poškození ložisek testovaných na stanici SA67
Analysis of the bearings damage impact tested at the station SA67

Typ BP: Analytická
Vedoucí BP: Ing. Filip Hort
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Únavové vlastnosti

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je analýza vlivu poškození ložisek na stanici SA67 užitím moderních vyhodnocovacích systémů. Práce by měla obsahovat vyhodnocené záznamy nepoškozeného ložiska a poškozeného ložiska s různým typem poškození.

36. Pneumatický manipulátor  pro odběr keramických desek
Pneumatically operated manipulátor take of earthenvare tile 

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: Ing. Jiří Dvořáček
Účel zadání: Pro potřeby průmyslu
Počet studentů: 2
Tematický okruh: Únavové vlastnosti

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh pneumatického odběru keramických dlaždic z pracovního prostoru lisu s těmito parametry: hmotnost dlaždice 1 až 3 kg, současný odběr 4 až 6 ks dlaždic

37. Návrh konstrukce polohování mikroskopu
Design of microscope positioning

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: Ing. Vladimír Čudek
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Konstrukce a virtuální navrhování

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh polohování pivotu průmyslového mikroskopu ve dvou na sebe kolmých osách pro zajištění kolmého dopadu svazku při měření.

38. Konstrukce experimentálního zařízení pro výzkum mazání okolků kolejových vozidel
Design of wheel flange lubrication experimental apparatus

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh experimentálního zařízení určeného pro výzkum tvorby mazacího filmu ve styku mezi funkční plochou okolku a hlavou kolejnice.

39. Regrese experimentálně získané závislosti v oblasti únavového zkoušení
Regression of the experimental acquired dependence in the field of fatigue testing

Typ BP: Analytická
Vedoucí BP: Ing. František Vlašic
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Únavové vlastnosti

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je analýza regresních funkcí, objevujících se v oblasti zpracování naměřených dat z únavových zkoušek materiálů, užitím analytických a softwarových nástrojů.

40. Realizace edukační úlohy na experimentální stanici pro měření součinitele tření
Realization of educational problem on experimental apparatus for measurement of fiction coefficient.

Typ BP: Analytická
Vedoucí BP: Ing. Michal Vaverka, Ph.D.
Účel zadání: Edukační
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce kompletní realizace edukační úlohy na experimentální stanici pro měření součinitele smykového tření, tj. na sklonometru za různých podmínek.

41. Konstrukce upínacího mechanismu pro kulové a soudečkové vzorky
Design of clamping fixture for ball and spherical-roller speciments

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: Ing. Martin Zimmerman
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh upínacího mechanismu pro vzorky tvaru koule a soudečku daných rozměrů tak, aby bylo možno vzorekem polohovat libovolně v rozsahu 2 cm v rámci všech os X, Y, Z.

42. Přehled využití slitin Al v oblasti dynamicky zatěžovaných strojních dílců
Survey of Al alloys application in the area of dynamically loaded mechanical elements

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
Účel zadání: Pro potřeby edukační a VV
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Únavové vlastnosti

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení současných možností využití slitin hliníku v oblasti cyklicky zatěžovaných strojních dílců, s ohledem na možnosti využití specifických vlastností těchto slitin.

43. Monitoring AE a měření akustického šumu při delaminaci vrstvených materiálů
AE monitoring and acoustic noise measurement in the course of the laminates exfoliation

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: doc. Ing. Michal Černý, CSc.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Únavové vlastnosti

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti měření akustické emise a kategorizace událostí plynoucích z akustického šumu při porušování pružných vrstevnatých kostrukčních materiálů v módu I.

44. Tendence v určování struktury povrchu reálných strojírenských výrobků
Trends in determining the texture of real engineering products

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: doc. Ing. Michal Černý, CSc.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Únavové vlastnosti

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je detailní studium fyzikálních možností při určování profilu obráběné plochy součásti (laserinterferometrie, indukce, třírozměrná analýza apod.) a jejich realizace z pohledu normativních přístupů a předpisů, doplněný vymezením trendů budoucího vývoje.

45. Hlukové zkoušky motorových vozidel
Noise testing of motor vehicles.

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Diagnostika

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je podat ucelený přehled současného stavu využití akustických zkoušek aplikovaných na motorová vozidla.

46. Dynamické vlastnosti teplotního senzorů v rozdílném prostředí
Dynamic properties of temperature sensors in different environments

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: Ing. Jakub Roupec
Účel zadání: Edukační
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Diagnostika

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh a zajištění výroby experimentálních pomůcek umožňující měření dynamických vlastností teplotních senzorů v prostředí proudícího a stojatého plynu, proudící a stojaté kapaliny a v pevném tělese.

47. Vliv kvality kontaktu na charakteristiky signálu akustické emise
Influence of contact quality on AE signal characteristics

Typ BP: Analytická
Vedoucí BP: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Únavové vlastnosti

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je zjištění, posouzení a následné srovnání změn parametrů signálu AE v důsledku rozdílné kvality kontaktu snímače a povrchu sledovaného dílce.

48. Návrh elektrického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje
Design of electrical travel of reaper`s drive unit

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Účel zadání: Pro potřeby průmyslu
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Konstrukce a virtuální navrhování

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh elektrického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje s těmito parametry: nezávislý pohon kol, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad, rychlost 0-10km/hod.

49. Měření tlakově-viskózního koeficientu olejů
Measuring of oil pressure-viscosity coefficient.

Typ BP: Analytická
Vedoucí BP: Ing. Jan Medlík
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti měření tlakově-viskózního koeficientu olejů, doplněný o vymezením trendů budoucího vývoje a vlastní měření zadaných olejů.

50. Výpočet modifikace topografie třecího povrchu pomocí metod konečných prvků
Numerical simulation of surface texturing using FEM methods

Typ BP: Analytická
Vedoucí BP: Ing. Otakar Šamánek
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je deformačně - napjatostní analýza mechanické tvorby textury na třecím povrchu strojní součásti, užitím metod konečných prvků.

51. Model experimentálního vozíku
A Model of an experimental wagon

Typ BP: Analytická
Vedoucí BP: Ing. Zbyněk Strecker
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Diagnostika

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je vytvoření modelu experimentálního vozíku a následné určení parametrů tak, aby měl experimentální vozík stejné modální vlastnosti jako závěs předního kola vozu Škoda Fabia. 

52. Pískovací zařízení pro drážní vozidla
Rail vehicle sanding systems

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Tribologie

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je podat přehled současných konstrukčních řešení pískovacích zařízení užívaných u drážních vozidel, zaměřený zejména na jejich budoucí vývoj.

53. Využití modelu rekuperace kinetické energie vozidel
Use of models of vehicle´s kinetic energy recovery

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc.
Účel zadání: Pro potřeby průmyslu
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Konstrukce a virtuální navrhování

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je analýza současného stavu poznání v  oblasti tvorby matematicko-fyzikálních modelů rekuperace energie užitkových vozidel, užitím podkladů poskytnutých vedoucím BP; dotyčnou rekuperací je míněna úspora a zpětné využití energie, která je neúčelně „mařena“ v teplo v brzdách běžného vozidla, nevybaveného rekuperací

54. Návrh a výroba prototypu plastového dílce držáku PDA
Design of plastic part of PDA holder

Typ BP: Konstrukční
Vedoucí BP: Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Konstrukce a virtuální navrhování

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh plastového dílce držáku PDA (ASUS A730) a výroba prototypu pomocí vakuového odlévání plastů.

55. Využití programovacího jazyku MATLAB v měřících aplikacích
Using of MATLAB environment in apliccation for measurement.

Typ BP: Rešeršní
Vedoucí BP: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Účel zadání: Pro VV a tvůrčí činnost ÚK
Počet studentů: 1
Tematický okruh: Diagnostika

Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti využití programovacího jazyku MATLAB pro měření.