zaměstnanci
Jméno Zařazení Místnost Telefon E-mail
doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. docent A2/404 +420 54114 3260 klapka.m@fme.vutbr.cz
Ing. Michal Kubík A2/412 +420 54114 3216 Michal.Kubik@vutbr.cz
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. docent A2/420 +420 54114 3229 mazal@fme.vutbr.cz
doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. vedoucí odboru, docent B1/111 +420 54114 3308 mazurek@fme.vutbr.cz
Ing. Libor Nohál, Ph.D. vědecký pracovník A2/411 +420 54114 3240 nohal@fme.vutbr.cz
Ing. Jakub Roupec, Ph.D. odborný asistent A2/412 +420 54114 3216 roupec.j@fme.vutbr.cz
Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. vědecký pracovník A2/412 +420 54114 3216 strecker@fme.vutbr.cz
Ing. František Vlašic, Ph.D. vědecký pracovník A2/411 +420 54114 3240 vlasic@fme.vutbr.cz