informační báze
Web of Science

Compendex, Inspec, Iconda, Metadex

Science Direct

Knovel

ProQuest 5000 (ABI INFORM)

SKC - Souborný katalog české republiky (CASLIN)

ASME, Journal of Tribology

EBSCOhost - Databáze EBSCO VUT Brno