jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


KDP2007 - konference diplomových pracíKONFERENCE
o konferenci | kontakt | časový plán | vyhodnocení příspěvků | příspěvky | fotogalerie


Časový plán:

Časový plán konference je k dispozici ke stažení ve formátu PDF: program_KDP2007

Složení komise, která bude hodnotit vaše příspěvky, je k dispozici ke stažení ve formátu PDF: komise_KDP2007

Účastníci konference, kteří budou prezentovat příspěvek musí přenést prezentaci ve formátu PPT nebo PDF do PC před zahájením konference nebo nejpozději o přestávce před sekcí, v níž jsou zařazeni. Připomínáme, že na prezentaci příspěvku je maximálně 10 minut, na diskuzi maximálně 5 minut. Dodržujte prosím časový plán konference.

Koference je otevřená všem zaregistrovaným účastníkům po oba dny, přijděte se podívat na své kolegy. Máte tak jedinečnou možnost si vyzkoušet prezentaci výsledků diplomové práce ještě před její vlastní obhajobou a vyslechnout si připomínky komise a publika.

Zaregistrovaní účastníci (řazeno chronologicky podle data registrace):

1. Bc. Martin Kosík
2. Pavel Kukula
3. DiS. Jitka Ješinová
4. Martin Zimmerman
5. Jakub Roupec
6. František Vlašic
7. Jaroslav Lev
8. Otakar Šamánek
9. Martin Ševčík
10. Miroslav Kolman
11. Pavel Pazdera
12. Lubomír Macek
13. Jana Pálková
14. Jan Bílek
15. Richard Ambróz
16. Pavel Čoupek
17. Pavel Sodomka
18. Michal Klimeš
19. Jiří Trnka
20. Jakub Holata
21. Tomáš Lasota
22. Lukáš Lerch
23. Lukáš Pohanka
24. Jakub Zagar
25. Petr Bloudíček
26. Miroslav Pešek
27. Filip Manek
28. Vlastimil Vostal
29. Roman Zahradnik
30. Michal Děták
31. Petr Fiala
32. Olga Minaříková
33. Petr Vítek
34. Jiří Tichý
35. Hana Krystynová
36. Tomáš Říha
37. Jakub Fafílek
38. Petr Lošák
39. Michal Žarnikov
40. Radek Pavlíček
41. Ing. Jiří Kubec
42. Petr Šperka
43. Martin Wolf