jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


KDP2007 - konference diplomových pracíKONFERENCE
o konferenci | kontakt | časový plán | vyhodnocení příspěvků | příspěvky | fotogalerieÚstav konstruování a Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně,

pořádá za podpory projektu ESF CZ 04.1.03/3.2.15.2/0285 dne 5. - 6. června 2007 první ročník Konference diplomových prací 2007. Konference je zaměřena na diplomové práce z oblasti strojírenství, zejména počítačové podpory konstruování, inženýrských analýz, mechatroniky a průmyslového designu. Místem konání konference jsou prostory Ústavu konstruování FSI VUT v Brně. Konferenční poplatek není stanoven. Přednášející obdrží sborník příspěvků se seznamem všech účastníků v digitální podobě (CD-R).

Místo konání konference:
Konference se bude konat v zasedací místnosti Ústavu konstruování, budova A2, 4. patro, dveře č. 415.


Organizační výbor:
Martin Hartl
Jindřich Petruška
Martin Vrbka
David Paloušek

Pokyny pro autory:
Účastník konference se musí zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře do 25. 5. 2007. Registrovaní účastníci budou zařazeni do časového plánu konference (záložka "časový plán"). Článek zasílejte pouze v elektronické formě ve formátu PDF (max. velikost 4MB) v požadované šabloně (šablona_cz, šablona_en) na emailovou adresu sekretariátu konference. Článek bude mít formu rozšířeného abstraktu a musí být v rozsahu 3 - 5 stran včetně obrázků, tabulek a literatury. Konečný termín odevzdání příspěvků je 25. 5. 2007. Věnujte zvýšenou pozornost formálním náležitostem článku (viz. šablona). Článek může být napsán v českém nebo anglickém jazyce a před vydáním ve sborníku bude recenzován.

Prezentace příspěvku:
Autor příspěvku si připraví prezentaci na 10 minut ve formátu PPT (PowerPoint) nabo PDF. Po vlastní prezentaci bude následovat diskuze (max. 5 minut). Prezentace příspěvků bude v českém jazyce.

Soutěž:
V rámci konání konference proběhne soutěž o tři nejlepší příspěvky, které budou po ukončení konference finančně oceněny (1. cena: 5000 Kč, 2. cena: 3000 Kč, 3. cena: 2000 Kč).