jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


KDP2007 - konference diplomových pracíKONFERENCE
o konferenci | kontakt | časový plán | vyhodnocení příspěvků | příspěvky | fotogalerie
2007 Ambróz, Richard - Optimalizace uložení kabíny
Bílek, Jan - Design nové koncepce luku pro sportovní lukostřelbu
Bloudíček, Petr - Konstrukce Teslovy turbíny
Čoupek, Pavel - Design ultralehké helikoptéry
Děták, Michal - Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů aneurysmat břišní aorty
Fafílek, Jakub - Design audio systému
Fiala, Petr - Design přístřešku pro humanitární účely
Holata, Jakub - Výpočtové modelování mechanických zkoušek hladkých svalových buněk
Ješinová, Jitka - Design instrumentáře diagnostiky psychomotoriky
Klimeš, Michal - Deformačně-napjatostní analýza převodové skříně pomocí MKP
Kolman, Miroslav - Experimentální zařízení pro studium mazacích filmů
Kosík, Martin - Sysnchronizace laserových pulzů v sestavě LIBS+LIFS
Krystynová, Hana - Design externího telekomunikačního terminálu
Kubec, Jiří - Design autojeřábu
Kukula, Pavel - Analýza kmitání elektrického stroje
Lasota, Tomáš - Návrh testování elastomerů a MKP výpočet koncovky klimatizačního vedení
Lerch, Lukáš - Návrh optimální geometrie větrného rotoru s cílem dosažení maximální účinnosti
Lev, Jaroslav - Mechanické vlastnosti dentálních výplní
Lošák, Petr - Analýza dynamických vlastností vysokotlakého stupně parní turbíny
Macek, Lubomír - Konstrukce universálních hrablových čelistí
Manek, Filip - Deformačně napěťová analýza páteřního fyziologického segmentu
Minaříková, Olga - Design variabilního porodního lůžka
Pálková, Jana - Deformačně napěťová analýza TEP kolenního kloubu
Pavlíček, Radek - Konstrukce drtiče kuchyňského odpadu
Pazdera, Pavel - Mechanický excitátor pro modální analýzu
Pešek, Miroslav - Návrh konstrukce trezorových dveří
Pohanka, Lukáš - Analýza dynamických vlastností válcových těsnících spár
Říha, Tomáš - Design městského tříkolového vozidla
Roupec, Jakub - Zařízení pro vakuové lití do silikonových forem
Šamánek, Otakar - Vliv povrchových nerovností na funkci mazaných kontaktů strojních částí
Ševčík, Martin - Výpočtové modelování čelního ozubeného soukolí pomocí MKP
Sodomka, Pavel - Topologická a tvarově-rozměrová optimalizace přepážky letounu EV-55
Šperka, Petr - 3D optický profilometr pro mapování inženýrských povrchů
Tichý, Jiří - Design zemědělského kombajnu
Trnka, Jiří - Optimalizace a konstrukce otvíracího mechanismu pece
Vítek, Petr - Konstrukce vozidla na šlapací pohon
Vlašic, František - Provozní a korozní degradace ocelových lan
Vostal, Vlastimil - Deformačně-napěťová analýza loketního spojení s částečnou náhradou
Wolf, Martin - Design CNC soustruhu
Zahradník, Roman - Konstrukční řešení pohonu dopravníku
Žarnikov, Michal - Design systému kontejnerů pro tříděný odpad
Zimmerman, Martin - Návrh mobilní věže pro Savoniův větrný generátor o malém výkonu