jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


doktorandiPRůMYSLOVý DESIGN
Interní studium
Jméno Místnost Telefon E-mail
Ing. Matúš Lajda
Ing. Bc. Richard Sovják B2/304 +420 54114 2702 y17044@stud.fme.vutbr.cz
Ing. Barbora Zháňalová


Kombinované studium
Jméno E-mail
Ing. Eva Fridrichová y101368@stud.fme.vutbr.cz
Ing. Martin Ondra y101172@stud.fme.vutbr.cz