doktorandiPRůMYSLOVý DESIGN
Interní studium
Jméno Místnost Telefon E-mail
Ing. Barbora Zháňalová B2/306 +420 54114 2702 152610@vutbr.cz


Kombinované studium
Jméno E-mail
Ing. Bc. Richard Sovják xssovjakr@vutbr.cz