doktorandiPRůMYSLOVý DESIGN
Interní studium
Jméno Místnost Telefon E-mail
Ing. Matúš Lajda
Ing. Bc. Richard Sovják B2/304 +420 54114 2702 y17044@stud.fme.vutbr.cz
Ing. Barbora Zháňalová


Kombinované studium
Jméno E-mail
Ing. Eva Fridrichová y101368@stud.fme.vutbr.cz
Ing. Martin Ondra y101172@stud.fme.vutbr.cz