jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


zaměstnanciPRůMYSLOVý DESIGN
Jméno Zařazení Místnost Telefon E-mail
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD. B2/310a +420 54114 2544 noga@fme.vutbr.cz
doc. Ing. arch. Jan Rajlich docent B2/310a +420 54114 2544 rajlich@fme.vutbr.cz
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. vedoucí odboru, docent B2/310a +420 54114 3213 krenek@fme.vutbr.cz
Ing. Dana Rubínová, Ph.D. odborný asistent D5/306 +420 54114 2892 rubinova@fme.vutbr.cz
akad. soch. Josef Sládek, ArtD. lektor D5/306 +420 54114 2892 sladek@fme.vutbr.cz
Ing. arch. Vladimír Haltof, Ph.D. odborný asistent B2/304 +420 54114 2702 haltof@fme.vutbr.cz
Kamil Balák dílenský pracovník
správce provozu
B2/215 +420 54114 2801 balak@fme.vutbr.cz