zaměstnanciPRůMYSLOVý DESIGN
Jméno Zařazení Místnost Telefon E-mail
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD. B2/310a +420 54114 2544 noga@fme.vutbr.cz
doc. Ing. arch. Jan Rajlich docent B2/310a +420 54114 2544 rajlich@fme.vutbr.cz
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. vedoucí odboru, docent B2/310a +420 54114 3213 krenek@fme.vutbr.cz
Ing. Dana Rubínová, Ph.D. odborný asistent D5/306 +420 54114 2892 rubinova@fme.vutbr.cz
akad. soch. Josef Sládek, ArtD. lektor D5/306 +420 54114 2892 sladek@fme.vutbr.cz
Ing. arch. Vladimír Haltof, Ph.D. odborný asistent B2/304 +420 54114 2702 haltof@fme.vutbr.cz
Kamil Balák dílenský pracovník
správce provozu
B2/215 +420 54114 2801 balak@fme.vutbr.cz