cílePROFIL úSTAVU
Dlouhodobým globálním cílem Ústavu konstruování je zajišťování vysoce kvalitního vzdělávání, výzkumu a služeb pro průmyslový sektor v oblasti konstruování strojů a jejich částí a v oblasti průmyslového designu.
Důraz je přitom kladen na využití nejnovějších poznatků základních a aplikovaných věd a na integraci počítačových, informačních a komunikačních technologií do konstrukčního procesu.
Ve spolupráci s významnými tuzemskými i zahraničními organizacemi zaměstnavatelů a odbornými pracovišti ústav neustále usiluje o zlepšení kvalitativního vývoje studijních programů tak, aby nejenom lépe odrážely současný stav vědy, techniky a technologií, ale také aktuální potřeby trhu práce a průmyslové praxe.